DYNAMAX COOL 12 ULTRA

Schválenia: VW TL 774 D-F; ASTM D 3306, MB 325.3, MAN 324 SNF, DQC CB-14

DYNAMAX COOLANT ULTRA G12 je koncentrovaná nízkotuhnúca chladiaca kvapalina určená pre najmodernejšie druhy motorov. Je vysoko kvalitná nízkotuhnúca zmes vyrobená z monoetylénglykolu s vysoko progresívnymi antikoróznymi prísadami, zvlášť vhodná pre chladiče moderných hliníkových a zliatinových chladiacich sústav spaľovacích motorov. Celoročne chráni chladiaci systém motorového vozidla pred pôsobením mrazu a pred koróziou. Zaručuje veľmi dobrý prevod tepla. V roku 2008 získala chladiaca kvapalina DYNAMAX COOLANT ULTRA G12 prestížne ocenenie Zlatú medailu a Certifikát ochrannej známky kvality Slovak Gold. Obsahuje látku brániacu požitiu chladiacej kvapaliny.

Plní sa do čistého chladiaceho systému podľa pokynov výrobcu automobilu. Je riediteľná pitnou alebo demineralizovanou vodou na požadovaný bod tuhnutia podľa učených pomerov výrobcu. DYNAMAX COOLANT ULTRA G12 chladiaca kvapalina je miešateľná s nízkotuhnúcimi kvapalinami na báze monoetylén-glykolu (etylénglykolu a propylénglykolu).

DOPORUČENÉ POMERY RIEDENIA:

1 diel DYNAMAX COOLANT ULTRA  G12 : 1 diel voda – použitie do – 32 °C

1 diel DYNAMAX COOLANT ULTRA  G12 : 1,5 dielu voda- použitie do – 26 °C

1 diel DYNAMAX COOLANT ULTRA  G12 : 2 diely voda – použitie do – 17 °C

 

KBÚ-Dynamax G12 Ultra CLP 2016

Tech.list Dynamax G12 Ultra

Zobraziť najbližšieho predajcu