/Fondy EÚ
Fondy EÚ 2022-07-01T09:16:38+02:00

FONDY EÚ

Odkazy na webové sídla: www.opvai.sk / www.partnerskadohoda.gov.sk
Fotodokumentácia:  

 

 

  Projekt „Inovácia výrobného procesu EURO-VAT, spol. s r.o.“ je spolufinancovaný Európskou úniou.
Názov a sídlo prijímateľa: EURO-VAT, spol. s r.o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince
Názov projektu: Inovácia výrobného procesu EURO-VAT, spol. s r.o.
Hlavný cieľ projektu: Predmetom realizácie projektu je podpora zvyšovania kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch. V rámci tejto aktivity bude predmetom zakúpenie a implementácia technológií:
• Automatická plniaca linka na skrutkovací uzáver
• Automatická plniaca linka na rozprašovací mechanizmus uzavretia
Miesto realizácie projektu: Alekšince
Výška poskytnutého príspevku: 130 025,00  €
Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.