/Fondy EÚ
Fondy EÚ 2021-01-07T08:53:52+00:00

FONDY EÚ

  „Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“
Názov a sídlo prijímateľa: EURO-VAT, spol. s r.o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince
Názov projektu: Automatizácia výrobného procesu
Začiatok realizácie projektu: 11/2018
Koniec realizácie projektu: 06/2019
Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy EURO-VAT, spol. s r.o., a to využitím inovatívnych programovateľných CNC technológií na plnenie nízko viskóznych kvapalín.
Miesto realizácie projektu: Alekšince
Výška poskytnutého príspevku: 200 000,00 €
Logo operačného programu:  
Odkazy na webové sídla: www.opvai.sk / www.partnerskadohoda.gov.sk
Fotodokumentácia: