DYNAMAX COOL 11

Schválenia : VW TL 774 C; ASTM D 3306, BMW GS 94000, MB 325.0, B 040 0240

Je určená do chladičov motorov vyrobených z ľahkých zliatin. Celoročne chráni chladiaci systém motorového vozidla pred pôsobením mrazu a pred koróziou. Zaručuje veľmi dobrý prevod tepla. Je miešateľná s chladiacimi kvapalinami na báze monoetylénglykolu a propylénglykolu. Neobsahuje dusitany, amíny a fosfáty.

DOPORUČENÉ POMERY RIEDENIA:

1 diel DYNAMAX COOLANT G11 : 1 diel voda – použitie do – 32 °C

1 diel DYNAMAX COOLANT G11 : 1,5 dielu voda – použitie do – 26 °C

1 diel DYNAMAX COOLANT G11 : 2 diely voda – použitie do – 17 °C

 

KBÚ-Dynamax G11 AL CLP 2016

Tech.list Dynamax G11 AL

Zobraziť najbližšieho predajcu