DYNAMAX COOL 11 R

Schválenia : VW TL 774C, BS 6580:1992, ÖNORM V5123, ASTM D 3306

Je koncentrovaná nízkotuhnúca chladiaca kvapalina. Celoročne chráni chladiaci systém motorového vozidla pred pôsobením mrazu a pred koróziou. Zaručuje veľmi dobrý prevod tepla. Spĺňa požiadavky výrobcov automobilov Renault.

DOPORUČENÉ POMERY RIEDENIA:

1 diel DYNAMAX COOLANT G11R : 1 diel voda – použitie do – 32 °C

1 diel DYNAMAX COOLANT G11R : 1,5 dielu voda – použitie do – 26 °C

1 diel DYNAMAX COOLANT G11R : 2 diely voda – použitie do – 17 °C

 

KBÚ-Dynamax G11R CLP 2016

Tech.list Dynamax G11R

Zobraziť najbližšieho predajcu