///Priemyselné oleje

Priemyselné oleje DYNAMAX, ktoré zabezpečia všetky požadované protioderové, mazacie a ochranné vlastnosti samotných súčiastok alebo celej sústavy sme vyvinuli s dôrazom na predĺženie životnosti a bezproblémovú funkčnosť mechanizmov. V portfóliu DYNAMAX nájdete spoľahlivé hydraulické oleje so špeciálnymi aditívami, ložiskové oleje pre prevody strojov a ložiská zariadení, priemyselné oleje vo forme emulzie pre optimálny výsledok pri sústružení, kompresorové či odformovacie oleje na vymazávanie oceľových foriem.