/Výroba a logistika
Výroba a logistika 2023-08-15T12:06:34+02:00

Výroba a logistika

Povinné informovanie

Informovanie verejnosti o výsledku diskontinuálneho merania emisií vypracovaná v zmysle § 16 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z.
Evidenčné číslo informácie: 24/2023, Dátum vydania informácie: 10.08.2023

Stiahnuť dokument PDF
Laboratórium

Vlastné analytické laboratórium na testovanie všetkých základných parametrov surovín a výrobkov pred plnením a po naplnení do spotrebiteľských balení.

Skladovanie surovín

Celková skladová kapacita základových materiálov je vyše 1.100.000 litrov. Uskladnené sú v podzemných a nadzemných nádržiach. Prečerpávanie do nádrží a z nádrží je riadené systémom.

Miešanie

Miešanie hotových výrobkov zabezpečuje 14 nádrží v objemoch od 6.000 do 50.000 litrov s celkovou kapacitou 300.000 litrov denne. Nádrže sú priamo napojené na plniace linky.

Plnenie

Vďaka 8 automatickým plniacim linkám s kapacitou od 6.000 do 30.000 litrov za hodinu dokážeme flexibilne reagovať na požiadavky a objednávky zákazníkov. Plne automatizované linky zabezpečujú efektivitu výrobného procesu, čo vo veľkej miere ovplyvňuje cenu hotového výrobku.

Logistika

Logistické haly s celkovou rozlohou vyše 4.000m2 a s kapacitou 4.208 paletových miest sú vybavené modernou manipulačnou technikou.
Objednávky do zahraničia sú pripravené už od 5 pracovných dní, v závislosti od veľkosti objednávky. V prípade záujmu zabezpečujeme transport vlastnou / externou / námornou dopravou priamo do skladu zákazníka.