DYNAMAX OKVC 150

Viskozitná trieda

ISO VG 150

Výkonnostný profil

DIN 51506: VC NACH

DYNAMAX OKVC 150 je určený na mazanie vzduchových piestových kompresorov a rotačných lopatkových kompresorov, s kvapkovým mazaním v nenáročných pracovných podmienkach.

Kompresorový olej DYNAMAX OKVC 150 je hydrogenačne rafinovaný ropný olej s veľkou chemickou stálosťou aj pri vyšších teplotách. Obsahuje prísady na zvýšenie viskozitného indexu a zníženie bodu tuhnutia.

 

KBÚ-DYNAMAX OKVC100,150 CLP2016

Tech. list-Dynamax OK-VC 100,150

Zobraziť najbližšieho predajcu