DYNAMAX OL 46

Viskozitná trieda ISO VG 46
Výkonnostný profil ISO-L-FC (ISO 6743-2), HH (ISO/DIS 6743-99), HH (ISO/DIS 11158), HH (ASTM D6158)

DYNAMAX OL 46 sa používa na mazanie ložísk väčších elektromotorov, ventilátorov a pod., tiež pre dlhodobé náplne mazacích sústav obrábacích strojov, nenáročné hydraulické sústavy lisov, kľukové mechanizmy piestových strojov a i. Používa sa aj na prípravu kaliacich kúpeľov. Ložiskové oleje sú ropné oleje s dobrou oxidačnou stálosťou. Obsahujú zušľachťujúce prísady, ktoré priaznivo vplývajú na životnosť ložísk. Sú určené na krátkodobé mazanie sústav pri normálnych teplotách, okrem mazania sústav s veľkou prietokovou rýchlosťou. Sú vhodné aj ako náplň do nenáročných hydraulických sústav.

 

KBÚ-DYNAMAX OL 22,32,46,68,100 CLP2016

Tech. list-Dynamax OL 46,68,100

Zobraziť najbližšieho predajcu