DYNAMAX OL 22

Viskozitná trieda ISO VG 22
Výkonnostný profil ISO-L-FC (ISO 6743-2), HH (ISO/DIS 6743-99), HH (ISO/DIS 11158), HH (ASTM D6158)

DYNAMAX OL 22 je určený pre ložiská a prevody rýchlobežných, málo namáhaných strojov a zariadení, hydrostatické mechanizmy starších konštrukcií obrábacích strojov. Používa sa aj pri kalení nástrojov.

Ložiskové oleje akostné sú odparafínované a rafinované ropné oleje s dobrou oxidačnou stálosťou. Obsahujú zušľachťujúce prísady, ktoré priaznivo vplývajú na životnosť ložísk. Sú určené na krátkodobé mazanie sústav pri normálnych teplotách, okrem mazania sústav s veľkou prietokovou rýchlosťou. Sú vhodné aj ako náplň do nenáročných hydraulických sústav.

 

KBÚ-DYNAMAX OL 22,32,46,68,100 CLP2016

Tech. list-Dynamax OL 22,32

 

Zobraziť najbližšieho predajcu