DYNAMAX OL 68

Viskozitná trieda

ISO VG 68

Výkonnostný profil

HH (ASTM D 6158), HH (ISO/DIS 11 158), HH (ISO/DIS 6743-99), ISO – L – FC (ISO 6743-2)


KINEMATICKÁ VISKOZITA PRI 40 °C:
6 9 , 3 m m 2 / s
VISKOZITNÝ INDEX: 94

Ložiskový olej obsahujúci prísady pre zlepšenie oxidačnej stálosti a predĺženie životnosti ložiska. Používa sa na mazanie ložísk elektromotorov a rotačných strojov menších výkonov a na mazanie ložísk a prevodov obrábacích a textilných strojov.

 

KBÚ-DYNAMAX OL 22,32,46,68,100 CLP2016

Tech. list-Dynamax OL 46,68,100

Zobraziť najbližšieho predajcu