DYNAMAX OL 32

Viskozitná trieda ISO VG 32
Výkonnostný profil ISO-L-FC (ISO 6743-2), HH (ISO/DIS 6743-99), HH (ISO/DIS 11158), HH (ASTM D6158)

DYNAMAX OL 32 sa používa na mazanie ložísk elektromotorov a rotačných strojov menších výkonov a na mazanie ložísk a prevodov obrábacích a textilných strojov.

Ložiskové oleje akostné sú odparafínované a rafinované ropné oleje s dobrou oxidačnou stálosťou. Obsahujú zušľachťujúce prísady, ktoré priaznivo vplývajú na životnosť ložísk. Sú určené na krátkodobé mazanie sústav pri normálnych teplotách, okrem mazania sústav s veľkou prietokovou rýchlosťou. Sú vhodné aj ako náplň do nenáročných hydraulických sústav.

 

KBÚ-DYNAMAX OL 22,32,46,68,100 CLP2016

Tech. list-Dynamax OL 22,32

 

Zobraziť najbližšieho predajcu