DYNAMAX EMULGOL DS 30

DYNAMAX Emulgol DS 30 sa používa vo forme vodnej chladiaco-mazacej emulzie pri sústružení ocele, liatiny, neželezných kovov. Doporučená pracovná koncentrácia emulzie (pripravená vo vode so stupňom tvrdosti do 20°N) v závislosti od druhu obrábania a obrábaného materiálu: brúsenie 3-5%, sústruženie, frézovanie, vŕtanie 5-10%, závitovanie 10-15%.

KBÚ-DYNAMAX Emulgol DS 30 CLP2016

Tech. list-Dynamax Emulgol DS 30

Zobraziť najbližšieho predajcu