DYNAMAX COOL 10

Schválenia: VW TL 774 C, BMW N 600 69.0, MB 325.0, MAN 324 NF, Opel/GM, B 040 0240, Deutz TR0199-99-1115/5 DE

Koncentrovaná nízkotuhnúca chladiaca kvapalina na báze etylénglykolu je určená pre všetky typy starších motorových vozidiel, poľnohospodárske a stavebné stroje. Celoročne chráni chladiaci systém pred koróziou a zabraňuje prehriatiu motorov v letných mesiacoch. Odporúčaná výmena je po troch rokoch. Výrobca zabezpečuje konzultácie a neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.
Plní sa do čistého chladiaceho systému podľa pokynov výrobcu automobilu. Je riediteľná pitnou alebo demineralizovanou vodou na požadovaný bod tuhnutia podľa určených pomerov výrobcu. Chladiaca kvapalina DYNAMAX COOLANT G10 je miešateľná s nízkotuhnúcimi kvapalinami na báze monoetylénglykolu (etylénglykolu a propylénglykolu).

DOPORUČENÉ POMERY RIEDENIA:
1 diel DYNAMAX COOLANT G10 : 1 diel voda – použitie do – 32 °C
1 diel DYNAMAX COOLANT G10 : 1,5 dielu voda – použitie do – 26 °C
1 diel DYNAMAX COOLANT G10 : 2 diely voda – použitie do – 17 °C

 

DYNAMAX COOL 10 1l

 

DYNAMAX COOL 10 4l

 

DYNAMAX COOL 10 10l

 

DYNAMAX COOL 10 25l

 

 

DYNAMAX Cool 10 (KBÚ, CLP2022)
Tech.list Dynamax G10

Zobraziť najbližšieho predajcu