DYNAMAX TB 32

Viskozitná trieda

ISO VG 32

Výkonnostný profil

DIN 51515, DIS 8068, ISO

DYNAMAX TB 32 je turbínový olej na ropnej báze s antioxidačnými a antikoróznymi prísadami, ktoré zlepšujú ich úžitkové vlastnosti. Vyznačuje sa výbornou oxidačnou stálosťou, dobrými protikoróznymi, protipenivostnými a deemulgačnými vlastnosťami. Je určený na mazanie parných, plynových a vodných turbín, turbokompresorov, rýchlobežných prevodoviek na turbo-sústrojoch, môže byť tiež používaný ako hydraulická kvapalina v sústavách riadenia turbín a na mazanie okrem iného: lodných turbonakladačov hlavných a pomocných motorov poháňaných výfukovými plynmi, v cirkulačných systémoch strojov vyžadujúcich olejov kvality turbínových olejov, napr. turbokompresoroch a turbínových čerpadlách.

 

KBÚ-DYNAMAX TB 32,46,68 CLP2016

Tech. list-Dynamax TB 32,46

Zobraziť najbližšieho predajcu