DYNAMAX ATF SUPER DSG

Schválenia:  VW TL 52182, BMW EU 8322 2148578, BMW EU 8222 2148 579

Dynamax ATF Super DSG je plnesyntetická vysoko výkonná kvapalina pre automatické prevodovky, špeciálne vyvinutá pre dvoj-spojové prevodovky skupiny VAG pre veľmi rýchle a športové radenie rýchlostí. Má vysoký a stabilný viskozitný index,mimoriadne nízky bod tuhnutia. Má veľmi dobrú stabilitu a odolnosť voči oxidácii, opotrebeniu, korózii a peneniu.

 

KBÚ-DYNAMAX ATF Super DSG CLP2016

Tech. list-Dynamax ATF Super DSG

Zobraziť najbližšieho predajcu
Kategórie: