////DYNAMAX ČISTIČ OLEJOVÉHO SYSTÉMU 300ML

DYNAMAX ČISTIČ OLEJOVÉHO SYSTÉMU 300ML

+ Rozpúšťa znečistenia v celom olejovom systéme
+ Zlepšená a stabilná kompresia vo všetkých valcoch
+ Zabraňuje kontaminácií čerstvého oleja

Prípravok slúži na odstraňovanie usadenín a nečistôt usadených v olejovom systéme, čím obnovuje kompresiu piestnych krúžkov. Prečisťuje ventily a tým znižuje hlučnosť a zvyšuje účinnosť spaľovania. Aplikuje sa naliatím do starého oleja pri vypnutom motore. Následne sa nechá voľnobeh po dobu 15 – 20 min. Nakoniec sa olej vypustí a vymení sa olejový filter.

KBÚ-DX Čistič olejového systému CLP2017

Tech.list-DX Čistič olejového systému

Zobraziť najbližšieho predajcu
Kategórie: ,