////DYNAMAX ZVÝŠENIE OKTÁNOVÉHO ČÍSLA 300ML

DYNAMAX ZVÝŠENIE OKTÁNOVÉHO ČÍSLA 300ML

Zvýšenie oktánového čísla až o 3 body
Zlepšené štartovacie a výkonnostné vlastnosti

Prípravok pre zvýšenie oktánového čísla pre nízko oktánové palivá, alebo pre použitie v motoroch s vysoko oktánovými požiadavkami.

KBÚ-DX Zvýšenie oktánov.čísla CLP2017

Tech.list-DX Zvýšenie oktánov.čísla

Zobraziť najbližšieho predajcu