////DYNAMAX ZVÝŠENIE OKTÁNOVÉHO ČÍSLA 300ML

DYNAMAX ZVÝŠENIE OKTÁNOVÉHO ČÍSLA 300ML

ZVÝŠENIE OKTÁNOVÉHO ČÍSLA AŽ O 3 BODY
ZLEPŠENÉ ŠTARTOVACIE A VÝKONNOSTNÉ VLASTNOSTI

Prípravok pre zvýšenie oktánového čísla pre nízko oktánové palivá, alebo pre použitie v motoroch s vysoko oktánovými požiadavkami.

 

DYNAMAX ZVÝŠENIE OKTÁNOVÉHO ČÍSLA 300ML

 

KBÚ-DX Zvýšenie oktánov.čísla CLP2017
Tech.list-DX Zvýšenie oktánov.čísla

Zobraziť najbližšieho predajcu