DYNAMAX M2T SUPER HP

Výkonnostný profil

API TC, JASO FB

Je vysoko kvalitný ropný olej vyrobený modernou technológiou, obsahujúci prísady potláčajúce tvorbu úsad v piestnych drážkach, na výfukových kanáloch a na elektródach sviečok, ako aj prísady zlepšujúce mazacie schopnosti oleja. Chráni piest pred odieraním a časti motora pred predčasným opotrebením. Má skvelú miešateľnosť s benzínom, čím vzniká homogénna a stabilná zmes aj pri nízkej teplote okolia. Olej je odporúčaný pre dvojtaktné motory u motocyklov, skútrov, alebo v ručnom motorovom náradí vyžadujúcich kvalitu API TC a JASO FB. Je vhodný tak pre priame vstrekovanie oleja ako aj pre mazacie systémy s vopred zamiešanou zmesou.

 

KBÚ-DYNAMAX M2T Super HP CLP2016

Tech.list – Dynamax M2T SUPER HP

Zobraziť najbližšieho predajcu