////DXC12 – ČISTIČ DPF

DXC12 – ČISTIČ DPF

+ ĽAHKÁ APLIKÁCIA
+ PREDLŽUJE ŽIVOTNOSŤ FILTRA
+ ZNIŽUJE SPOTREBU PALIVA
Čistič DPF filtrov Čistič filtrov pevných častíc naftových motorov Prípravok slúži na uvoľnenie a odstránenie usadenín uhlíka a popola zo systémov filtrov pevných častíc naftových motorov. Pred použitím nechajte motor vychladnúť (max. 50 °C). Postupujte podľa pokynov výrobcu automobilu. Len na profesionálne použitie.
Pokyny pre použitie: Z filtra demontujte snímač teploty alebo tlaku. Do otvoru zasuňte špeciálnu hadičku. Nádobu vyprázdnite v nasledovných intervaloch: streknite 3 – 5 krát a nechajte 5 sekúnd vsakovať. Nainštalujte snímač teploty alebo tlaku. Naštartujte motor a nechajte ho, kým je vozidlo nehybné, asi 15 minút bežať, aby sa väčšina kvapaliny odparila. Vykonajte 30-minútovú skúšobnú jazdu.
Zobraziť najbližšieho predajcu
Kategórie: