//Zimná ochrana vášho motora

Je naozaj potrebné používať zimné aditíva do paliva?

Dodatočným pridávaním kvalitných aditív do pohonných hmôt je možné predísť tvorbe usadenín, zlepšiť spaľovanie a predlžiť životnosť motora.

 

Zvyšujúci sa podiel biozložiek v palivách, rastúce ceny benzínu aj nafty a v konečnom dôsledku neustále sa sprísňujúce požiadavky na emisie spaľovacích motorov kladú obrovské nároky na kvalitu motorových palív. Tie pochopiteľne spĺňajú všetky zákonné normy, no ani to ešte neznamená, že sa ich kvalita nedá posunúť ešte o stupienok vyššie. Kvalitné Aditíva do palív zlepšia proces spaľovania a udržia palivový systém v čistote, čím môžu účinne znížiť spotrebu starších agregátov a v konečnom dôsledku znižujú emisie motorov.

Obrovský legislatívny tlak na súčasné spaľovacie motory si žiadajú ich zložitú konštrukciu a stopercentný technický stav. Prax ukazuje, že stačí aj mierne zanesenie usadeninami z paliva, či karbón v spaľovacích priestoroch alebo v sacom potrubí a už dávkovanie paliva, či prístup čerstvého vzduchu do motora nezodpovedá pôvodným požiadavkám. A hoci výkonné riadiace jednotky motorov dnes dokážu nerovnovážny stav vyrovnať, neznamená to, že motor je v poriadku. Usadeniny nenápadne znižujú životnosť motora a môžu spôsobiť nečakaný problém na emisnej kontrole. Predchádzať sa tomu však dá. A možno jednoduchšie, než si myslíte.

 

 

Zimné aditívum do benzínu, oplatí sa?

Pred zimou určite z každej strany počúvate o dobrých vlastnostiach aditív do naftových motorov. Ale čo tie benzínové? Nezaslúžia si tiež nejaké lepšie palivo, prípadne vylepšené vlastnosti, ktorými môžete motoru dopomôcť k lepšiemu spaľovaniu? Určite. Zimné aditívum do benzínu môžu prospieť nielen vášmu motoru, ale v konečnom dôsledku aj peňaženke. Následná oprava palivového systému totiž môže výrazne zaťažiť rodinný rozpočet.

Zážihový (benzínový) motor v zime nie je na studený štart taký náročný. Okrem “žhavičov” tiež nepotrebuje prekonať takú vysokú kompresiu. Benzínový motor tak má omnoho ľahšie štartovanie, avšak prečo mu s tým ešte nepomôcť? Minimálne napríklad znížením obsahu vody v palive.

Práve zimné aditívum DYNAMAX do benzínu ktoré komerčne predávajú pod anglickým označením Gasoline Winter Additive zamedzuje tvorbe mikrokryštálov ľadu. Slúži tak na prevenciu pred usadzovaním vody v palivovom systéme, čo je príznačné pre zimné obdobie a krátke trasy. Ďalej tiež znižuje koróziu celého systému a kyslosť vzniknutú oxidáciou. Práve voda je najväčším strašiakom benzínových motorov v zime.

 

Benzín u nás nezamrzne, voda áno

Samotný benzín totiž v našich podmienkach nezamŕza. To by museli teploty klesať pod -45 °C, čo je v našich podmienkach nereálne a vplyvom stále teplejšieho počasia už skoro úplne vylúčené. Problémom je tak spomínaná voda, ktorá sa v palive môže objaviť najprv natankovaním z nádrží alebo aj kondenzáciou, keď poklesom teploty samotné molekuly vody prechádzajú z plynného na kvapalné skupenstvo.

Etanol viaže vzdušnú vlhkosť a tým vzniká riziko nebezpečnej koncentrácie obsahu vody v palive. To môže spôsobiť koróziu a poškodiť palivový systém. Etanol spôsobuje tvorbu rôznych pevných usadenín, čím zvyšuje riziko kazivosti motora. Toto palivo má aj nižšiu oxidačnú stabilitu, ktorá sa javí ako problém pri dlhodobom skladovaní paliva. Pri dlhej nečinnosti (mesiace) palivo zhustne do formy gélu. Problém najmä pri záhradnej technike počas tzv. zimnej „prestávky“. Etanol postupne môže degradovať rôzne gumené a iné tesnenia.

Zimné aditívum do benzínu od DYNAMAX chráni pred koróziou a zabraňuje tvorbe mikrokryštálov ľadu.
Pridávaním aditíva aj do benzínového motora tak prospievate jeho dlhšej životnosti a môžete zlepšiť jeho vlastnosti. Okrem aditív do benzínu pre zimné obdobie ponúka DYNAMAX aj aditíva do benzínu na čistenie vstrekovačov, na čistenie palivového systému alebo na zvýšenie oktánového čísla.

 

Ani s naftou nie ste mimo hry

Zimná prísada do nafty zabraňuje korózií
Moderné palivové systémy sú omnoho menej tolerantné ku akýmkoľvek formám korózie, než u ich predchodcov. Tieto systémy vybavené pumpami, ci vstrekovačmi pracujúcimi pod extrémnymi tlakmi sú omnoho náchylnejšie na poruchy práve v zimnom období, kedy výskyt korózie v palivových systémoch je zapríčinený prítomnosťou vody.

Každé palivo obsahuje malé percento vody, no problém nastane až vtedy, keď sa toto percento nadmerne zväčší a voda tzv. emulguje. Emulgáciou sa vytvorí samostatná zložka (vid obrázok dole), ktorú už samotné palivo bez pomoci aditíva nedokáže absorbovať.

Voda sa do systému vie dostať mnohými spôsobmi a práve v zime je to najčastejšie kondenzáciou, kedy poklesom teploty sa molekuly vody premieňajú z plynného skupenstva na kvapalné. Ďalšími častými spôsobmi sú dážď, vysokotlakové umývanie, ci únikom z atmosféry (vlhkosť).

Emulgovaná voda má nižšiu viskozitu než nafta, a preto poskytuje tenšiu mazaciu vrstvu medzi dvoma pohybujúcimi sa kovovými dielmi. Vytvára sa tzv. abrazívny efekt, ktorý z týchto dielov odstráni ochrannú vrstvu, bez ktorej všetky typy železných  i neželezných kovov v spojení s emulgovanou vodou automaticky korodujú. Korózia sa najčastejšie vyskytuje práve pri vstrekovačoch, kedy v prípade ich výmeny sa investícia pohybuje na úrovni niekoľkých stoviek eur.

Zimná prísada  do nafty je overená prevencia voči poruchám tohto typu a to vďaka obsahu lubrikačnej zložky, ktorá vytvorí ochranný film na povrchu všetkých komponentov v palivovom systéme. Zamedzí tak abrazívnemu efektu a kovové časti zostanú naďalej chránené pred možným vznikom korózie.

Lepší studený štart
V zimnom období sú studené štarty komplikáciou pre všetky naftové automobily. Za studený štart sa považuje každý, pri ktorom motor nie je zahriaty na prevádzkovú teplotu, teda pred cestou do práce, z práce, ale aj medzi nákupmi, ci inými prestávkami medzi jazdami.

Aj v tomto prípade stojí za náročným ranným štartovaním voda. Nie je v tom však jediná. Okrem nej na nízke zimné teploty negatívne reagujú aj uhľovodíky, ktoré tvoria základ každého paliva. Výrobcovia na základe zmiešania rôznych druhov uhľovodíkov vedia ovplyvniť ich bod mrazu, no má to vplyv na cenu paliva.

Zlepšuje filtrovateľnosť nafty až o -13°C
Voda počas tuhej zimy v palive zmrzne a jej kryštáliky ladu sa v palivovom systéme správajú, ako každé iné pevné teleso. Palivový filter chrániaci vstrekovače a motor tieto telesá cez seba jednoducho nepustí, co vo väčšom množstve môže
Uhľovodíky majú takisto svoj bod tuhnutia, no na rozdiel od vody nevytvárajú lad, ale hustú gélovú hmotu tzv. parafín. Ten môže vo väčšom množstve takisto zamedziť prietok paliva cez filter, alebo znížiť výbušnosť nafty.

Uvedené príklady nepriaznivého pôsobenia zimy na palivo sú príčinou toho, keď ráno nenaštartujete, alebo naštartujete, no po chvíli motor auta zhasne.

Zimné aditívum do nafty dokáže účinne potlačiť tvorbu parafínu a zlepšuje filtrovateľnosť paliva až o – 13 °C v závislosti od kvality paliva. Takisto dokáže naviazať vodu s palivom a vytvorí tak hmotu, ktorú je motor schopný spáliť bez ďalších negatívnych dopadov na proces.

V skúmavke vľavo môžete vidieť príklad emulgovanej vody, ktorá klesne na dno a vytvorí v nafte samostatnú zložku.

Kvalita paliva je kľúčová aj pri naftových motoroch. Pri nej je dôležitých tiež hneď niekoľko faktorov a kým v zime je to najmä jej odolnosť voči zamŕzaniu (voči kryštalizácii), celoročne je jedným z jej kľúčových parametrov tzv. mazivosť. Nafta totiž musí mazať všetky komponenty palivového systému, vrátane vysokotlakového vstrekovacieho čerpadla. DYNAMAX Zimná prísada do nafty sa stará, aby ním individuálne ošetrená nafta disponovala nadštandardnou schopnosťou mazania, odolnosťou proti zamrznutiu (do -25 °C) a zároveň chránila palivový systém proti korózii.

Kvalitnejšie spaľovanie zároveň znamená vyššiu efektivitu, čistý motor spaľujúci kvalitne aditivované palivo tak v praxi vykazuje nielen špičkové priebehy výkonu aj krútiaceho momentu, ale aj nižšiu prevádzkovú spotrebu. Náklady na dodatočnú aditiváciu paliva vám tak vaše auto, najmä pri aktuálnych vysokých cenách palív, vráti hneď niekoľkokrát.

 

Biozložky pomáhajú, aj škodia zároveň

Jednou z možností prevencie je aj dodatočné individuálne pridávanie kvalitných aditív do štandardných palív. To, že sa usadeniny tvoria priamo vo valcoch motora, totiž vyplýva z logiky fungovania spaľovacieho motora. Ako sa však úsadeniny tvrdého karbónu dostanú napr. k sacím ventilom? Aj to je vplyv viacerých faktorov, najčastejšie je to prienik výfukových plynov do sania vplyvom prekrytia ventilov (tzv. strih ventilov) na konci výfukovej doby (súčasné otvorenie sacích aj výfukových ventilov), recirkuláciou výfukových plynov cez EGR ventil, z odparujúceho sa paliva a cez olejovú „hmlu“ z odvetrania kľukovej skrine. Všetky tieto riešenia dnešné motory používajú nielen kvôli lepším výkonovým parametrom, ale aj z dôvodu nižších produkovaných emisií. O to dôležitejšie je, aby sa pri spaľovaní vytváralo v spaľovacích priestoroch čo najmenej usadenín, ktoré sa takto následne „roznesú“ po celom motore.

Biozložky v súčasných palivách síce vylepšujú ich emisnú bilanciu (pri ich spaľovaní vzniká menej CO2), no zároveň spôsobujú rýchlejšiu degradáciu paliva a vznik spomínaných usadenín. Aby sme tento jav pri súčasných benzínových, či naftových motoroch môžeme individuálne aditivovať natankované palivo. Zimné aditíva do pohonných hmôt DYNAMAX obsahujú účinné látky, ktoré stabilizujú jednotlivé zložky paliva charakteristické tým, že na seba viažu vodu z paliva, čím účinne zabraňujú tvorbe korózie v palivovom systéme, zlepšujú štartovateľnosť a zároveň predlžujú životnosť paliva natankovaného v nádrži. Rovnako dôležitá je aj ich schopnosť skvalitňovať priebeh horenia paliva, takže v motore vzniká menej karbónu. Zároveň zlepšuje mazanie systému.

 

Treba aditivovať prémiové palivá?

Video nižšie vám zodpovie väčšinu otázok, ktoré ste ohľadom aditív pre palivá dlho mali a nik vám na ne nedokázal fundovane odpovedať. 

Má zmysel aditivovať aj drahšie takzvané prémiové palivá? Je aditíva možné vzájomne kombinovať? Je problém, respektíve lepšie, ak aditíva nalejem priveľa? Treba aditivovať po celý rok alebo len pred zimou a v zime? Prečo aditíva nevyrábajú samotní výrobcovia palív a nechávajú priestor rôznym malým firmám? Tieto a mnohé ďalšie otázky padali jedna za druhou. Ak si video spustíte, uvidíte ani sa nenazdáte a 13 minút zbehne ako prestávka na kávičku.

2022-11-30T16:44:04+01:00