/Slovak Gold

Ocenenie pre výrobok DYNAMAX COOL 12 ULTRA za nadštandardnú kvalitu, odovzdané prezidentom Slovenskej republiky.

Zavedenie systému riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001:2008

2018-07-20T14:55:53+00:00