/Export do 40 krajín

Distribúcia produktov do 40 krajín od Írska po Taiwan, najmä vďaka kvalite a flexibilite od výroby až po distribúciu. Účasť na mnohých svetových výstavách, kvalita a dizajn výrobkov vzbudzujú záujem distribútorov v nových krajinách, vďaka čomu ich počet každoročne rastie.

2018-07-20T14:55:29+00:00