Priemyselné oleje | Ložiskové

  • DYNAMAX OL 22 je určený pre ložiská a prevody rýchlobežných, málo namáhaných strojov a zariadení, hydrostatické mechanizmy starších konštrukcií obrábacích strojov. Používa sa aj pri kalení nástrojov. Ložiskové oleje akostné sú odparafínované a rafinované ropné oleje s dobrou oxidačnou stálosťou. Obsahujú zušľachťujúce prísady, ktoré priaznivo vplývajú na životnosť ložísk. Sú určené na krátkodobé mazanie sústav pri normálnych teplotách, okrem mazania sústav s veľkou prietokovou rýchlosťou. Sú vhodné aj ako náplň do nenáročných hydraulických sústav.
      KBÚ-DYNAMAX OL 22,32,46,68,100 CLP2016 Tech. list-Dynamax OL 22,32  
  • DYNAMAX OL 32 sa používa na mazanie ložísk elektromotorov a rotačných strojov menších výkonov a na mazanie ložísk a prevodov obrábacích a textilných strojov. Ložiskové oleje akostné sú odparafínované a rafinované ropné oleje s dobrou oxidačnou stálosťou. Obsahujú zušľachťujúce prísady, ktoré priaznivo vplývajú na životnosť ložísk. Sú určené na krátkodobé mazanie sústav pri normálnych teplotách, okrem mazania sústav s veľkou prietokovou rýchlosťou. Sú vhodné aj ako náplň do nenáročných hydraulických sústav.
      KBÚ-DYNAMAX OL 22,32,46,68,100 CLP2016 Tech. list-Dynamax OL 22,32  
  • DYNAMAX OL 46 sa používa na mazanie ložísk väčších elektromotorov, ventilátorov a pod., tiež pre dlhodobé náplne mazacích sústav obrábacích strojov, nenáročné hydraulické sústavy lisov, kľukové mechanizmy piestových strojov a i. Používa sa aj na prípravu kaliacich kúpeľov. Ložiskové oleje sú ropné oleje s dobrou oxidačnou stálosťou. Obsahujú zušľachťujúce prísady, ktoré priaznivo vplývajú na životnosť ložísk. Sú určené na krátkodobé mazanie sústav pri normálnych teplotách, okrem mazania sústav s veľkou prietokovou rýchlosťou. Sú vhodné aj ako náplň do nenáročných hydraulických sústav.
      KBÚ-DYNAMAX OL 22,32,46,68,100 CLP2016 Tech. list-Dynamax OL 46,68,100
  • KINEMATICKÁ VISKOZITA PRI 40 °C: 6 9 , 3 m m 2 / s VISKOZITNÝ INDEX: 94 Ložiskový olej obsahujúci prísady pre zlepšenie oxidačnej stálosti a predĺženie životnosti ložiska. Používa sa na mazanie ložísk elektromotorov a rotačných strojov menších výkonov a na mazanie ložísk a prevodov obrábacích a textilných strojov.   KBÚ-DYNAMAX OL 22,32,46,68,100 CLP2016 Tech. list-Dynamax OL 46,68,100