Priemyselné oleje | Kompresorové

  • Viskozitná trieda: ISO VG100 Výkonnostný profil: VC PODĽA DIN 51 506 DYNAMAX OKVC 100 je určený na mazanie vzduchových piestových kompresorov a rotačných lopatkových kompresorov, s kvapkovým mazaním v nenáročných pracovných podmienkach. Kompresorový olej DYNAMAX OKVC 100 je hydrogenačne rafinovaný ropný olej s veľkou chemickou stálosťou aj pri vyšších teplotách. Obsahuje prísady na zvýšenie viskozitného indexu a zníženie bodu tuhnutia.
      KBÚ-DYNAMAX OKVC100,150 CLP2016 Tech. list-Dynamax OK-VC 100,150
  • DYNAMAX OKVC 150 je určený na mazanie vzduchových piestových kompresorov a rotačných lopatkových kompresorov, s kvapkovým mazaním v nenáročných pracovných podmienkach.
    Kompresorový olej DYNAMAX OKVC 150 je hydrogenačne rafinovaný ropný olej s veľkou chemickou stálosťou aj pri vyšších teplotách. Obsahuje prísady na zvýšenie viskozitného indexu a zníženie bodu tuhnutia.
      KBÚ-DYNAMAX OKVC100,150 CLP2016 Tech. list-Dynamax OK-VC 100,150